Giúp đỡ bạn nghèo

áo 4

Chương trình ” Áo mới đón Xuân về “

Một số hình ảnh cô thầy trường Tiểu học Quảng Liên đến nhà trao quà cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong chương trình ” Áo mới đón xuân về “…