Hình ảnh

Cảm nghĩ của các em về những cuốn sách hay

Các em học sinh trường Tiểu Học Quảng Liên cần lắm những dự án sách hay. Dưới đây là bài viết cảm nghĩ của các em về những cuốn sách đã đọc được dự án sách hay tặng cho các em.