Tin tức

thay-tho2

CẢM NHẬN VỀ NGHỀ DẠY HỌC

NGHĨ VỀ NGHỀ     Dân tộc ta vốn có truyền thống  “ Tôn sư trọng đạo”. Tự ngàn xưa, cha ông ta đã có câu: “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” và” Không…