Phát động phong trào tháng an toàn giao thông

Tháng Chín 24, 2018 10:34 sáng

 

 

 

 


        Liên đội Trường Tiểu học Quảng Liên phát động phong trào tháng an toàn giao thông và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh khối 1. Thay mặt Liên đội xin cảm ơn công ty Honda đã tài trợ chương trình này.

* Đại diện các lớp lên kí cam kết thực hiện an toàn giao thông

IMG_0686     IMG_0732     IMG_0733     IMG_0734

* Trao tặng mũ cho các em học sinh khối 1

IMG_0741    IMG_0739    IMG_0738    IMG_0737

 

IMG_0740    IMG_0736    IMG_0742