Tuyên truyền bảo vệ môi trường với chủ đề: ” Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”

Tháng Năm 6, 2021 10:33 chiều

* Những hình ảnh trong buổi tuyên truyền bảo vệ môi trường với chủ đề: ” Môi trường xanh – Cuộc sống xanh ” :

– 2 nhóm gồm 5 bạn thi vẽ tranh – sau đó thuyết trình về chủ đề bảo vệ môi trường 

176578538_209855790612262_6554235164678527583_n

176578538_209855790612262_6554235164678527583_n176173867_280569410355060_6277577694619343587_n

176135696_145847440818197_6543842722827622333_n177762382_450954346162762_7035816049704044089_n

175649030_476246463586893_4268461043380379028_n

– Hai bức tranh của 2 nhóm được hoàn thành :

174613017_1494342834232449_7974746429511711767_n (1)

176009949_817680139173369_7539128581132188412_n

178716402_973058656781576_4330119114308367037_n

– Phần thuyết trình bức tranh thứ nhất do bạn Trần Tú Anh học sinh lớp 4B trình bày :

177706830_316386046568193_5912211379668976214_n

– Phần thuyết trình bức tranh thứ 2 do bạn Trần Mai Phương học sinh lớp 5A trình bày:

176154004_282291513369922_3391563523184282323_n

178146165_485832909229397_2893930896249893305_n