Tuyên truyền về an toàn giao thông năm học 2019 – 2020

Tháng Chín 14, 2019 10:21 chiều

* Một số hình ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông và trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 :

70045667_1110692932467701_402135451462270976_n  69933507_1252659404936419_3079619034451279872_n

69909727_509920216242029_1061180225775206400_n69991211_2391228464447742_3024353031668891648_n

69765303_1675472045920413_817844193580810240_n  70319933_510571569513710_9174289240790401024_n (1)