ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Mười 19, 2016 2:42 chiều

Ngày 18/10 vừa qua liên Đội trường TH Quảng Liên đã tổ chức đại hội. Liên đội đã trình bày kết quả đạt được trong năm học vừa qua và vạch ra phương hướng hoạt động trong năm học tới. Đại hội đã bầu ra ban chỉ huy liên Đội gồm 9 bạn đội viên xuất sắc.

20161018_154350 20161018_142842