THƠ TÔN VINH NGHỀ NHÀ GIÁO

Tháng Mười Một 5, 2016 9:23 chiều

TÌNH YÊU NGƯỜI CHIẾN SỸ VĂN HÓA

*********

Tình em như giọt sương mai

Như tia nắng sớm trải dài trên nương

Em như cánh sóng đại dương

Bốn mùa ôm ấp tấm lòng trẻ thơ.

Hồn trẻ thơ như bờ cát trắng

Bàn tay em như sóng vỗ về

Bờ cát trắng tăng thêm sức sống

Sóng vỗ về bờ mãi lớn lên.

Cuộc đời nhà giáo nhân dân

Là người chiến sĩ ôm mầm tương lai

Để cho đất nước ngày mai

Xuân về nở rộ trái cây ngọt lành.

Tình em như ánh trăng rằm

Soi cho lớp trẻ muôn vàn tình thương

Nhân tài cất cánh muôn phương

Nhờ công em đã vun trồng hôm nay!

                                                                   Tác giả: Trần Thị Toàn